Piotr Czajkowski - koncert rocznicowy i promocja książki prof. Sylwii Burnickiej – Kalischewskiej

prof. Sylwia Burnicka - Kalischewska, Aleksandra Wojtachnia.jpg
Okładka_Intonacja mowy rosyjskiej a intonacja muzyczna w operze Piotra Czajkowskiego Dama Pikowa w ujęciu psycholingwistycznym .jpg

Dokładnie w 125 rocznicę śmierci jednego z najwybitniejeszych kompozytorów romantycznych Piotra Czajkowskiego, 25 października br., w Sali Kameralnej Pałacu pod Globusem w Szczecinie odbył się niezwykły koncert poświęcony pamięci tego artysty.
Była to jednocześnie promocja najnowszej monografii, sfinansowanej ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie, zatytułowanej „Intonacja mowy rosyjskiej a intonacja muzyczna w operze Piotra Czajkowskiego Dama Pikowa w ujęciu psycholingwistycznym” autorstwa prof. Sylwii Burnickiej – Kalischewskiej, wydanej nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek.
W programie koncertu znalazły się najpiękniejsze romanse Piotra Czajkowskiego zaprezentowane przez prof. Sylwię Burnicką – Kalischewską – sopran i Aleksandrę Wojtachnię – mezzosopran, przy akompaniamencie fortepianowym Michała Landowskiego. Emocjonalne interpretacje porwały wypełniającą do ostatniego miejsca sali publiczność, która z zainteresowaniem wysłuchała także prelekcji dotyczącej najważniejszych faktów z życia Piotra Czajkowskiego, jego podejścia do materii komponowania oraz związku pomiędzy istniejącymi schematami modeli intonacyjnych w języku rosyjskim a niektórymi fragmentami dzieła Piotra Czajkowskiego „Dama Pikowa”.
W swojej interdyscyplinarnej monografii autorka wyjaśnia znaczenie pojęć zawartych w tytule książki, przytacza nie tylko opinie uznanych autorytetów lingwistycznych dotyczących recepcji mowy obcojęzycznej, procesu rozumienia ze słuchu języka obcego, predyspozycji słuchowo-artykulacyjnych, ale opisuje pierwsze próby zapisu nutowego intonacji rosyjskiej, a także sama eksperymentuje w tym kontekście. Analizuje ponadto operę będącą źródłem wielu przykładów intonacji mowy rosyjskiej w kwestiach bohaterów, jej genezę, treść, budowę, rozbieżności dramaturgiczne libretta braci Czajkowskich i osnowy literackiej Puszkina, wskazując na podstawie analizy tkanki psychologicznej bohaterów na korelację pomiędzy modelami intonacyjnymi języka rosyjskiego a wieloma śpiewanymi fragmentami opery „Dama Pikowa”. Autorka zwraca uwagę, że kompozytor, starając się jak najwierniej oddać przeżycia bohaterów, starał się naśladować kontur intonacyjny mowy rosyjskiej, antycypując tym samym sklasyfikowane dopiero w drugiej połowie XX wieku dla celów nauczania języka rosyjskiego konstrukcje intonacyjne mowy rosyjskiej.
Wspomniane ciekawostki autorka zręcznie wplatała w koncert, którego druga część poświęcona była w całości ariom i duetom z „Damy Pikowej”. Wyjątek stanowiła jednynie aria Jolanty z opery o tym samym tytule. Prof. Sylwia Burnicka – Kalischewska oraz Aleksandra Wojtachnia zaprezentowały także scenę Lizy i Hrabiny z „Damy Pikowej”, wyjątkowo wyraźnie ilustrującą nutowy zapis dialogu językowego w języku rosyjskim. Każde wykonanie słuchacze nagradzali gromkimi brawami. Nie zabrakło zaproszenia na lampkę szampana i chwilę dyskusji z artystami wieczoru oraz autorką książki, co rozgrzani koncertowymi wrażeniami goście przyjęli z aprobatą.

Fot. Zbigniew Mroczny

P R O G R A M

· Snova, kak prezde odin

Aleksandra Wojtachnia

· To bylo rannieju wesnoj

· Niet, tolko tot kto znal

prof. Sylwia Burnicka – Kalischewska

· Ja tebje nichego ne skazu

· Den li carit

Aleksandra Wojtachnia

· Sred szumnogo bala

· Zabyt tak skoro

prof. Sylwia Burnicka – Kalischewska

· Noci bezumnyje

· Pjesn cyganki

Aleksandra Wojtachnia

· Aria Jolanty „Otciego eta prezde nie znala”

z opery „Jolanta”

prof. Sylwia Burnicka – Kalischewska

· Scena Lizy i Hrabiny „Szto ty nie spisz”

z opery „Dama Pikowa”

prof. Sylwia Burnicka – Kalischewska

Aleksandra Wojtachnia

· Duet Prilepy i Miłowzora „Moj malenkij druzok”

z opery „Dama Pikowa”

prof. Sylwia Burnicka – Kalischewska

Aleksandra Wojtachnia

· Aria Poliny „Da wspomnila... Podrugi milyje”

z opery „Dama Pikowa”

Aleksandra Wojtachnia

· Aria Lizy „Uz polnoc blizitsja”

z opery „Dama Pikowa”

prof. Sylwia Burnicka – Kalischewska

· Duet Lizy i Poliny „Uz wiecier” z opery „Dama Pikowa”

prof. Sylwia Burnicka – Kalischewska

Aleksandra Wojtachnia

przy fortepianie Michał Landowski

Intonacja mowy rosyjskiej a intonacja muzyczna w operze Piotra Czajkowskiego Dama Pikowa w ujęciu psycholingwistycznym
Ilość stron: 220
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018
Autor. Sylwia Burnicka - Kalischewska

kategoria: Aktualności
Źródło: https://cameralmusic.pl/artykul/czajkowski-koncert-rocznicowy-i-promocja...

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.akademiasztuki.eu/WEM/Artykul/czajkowski-koncert-...
Veröffentlichung/ data publikacji: 26.10.2018