Projekty szkolne wokół historii i kultury Żydów – Skwierzyna

Od sześciu lat jestem nauczycielem historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie. Problematyką żydowską interesuję się od dziesięciu lat. Przez ten czas uczestniczyłem w wielu szkoleniach, kursach, konferencjach organizowanych w kraju i za granicą. Były to m.in.:

 • warsztaty w Krzyżowej „Jak uczyć o holocauście?”,

 • szkolenia organizowane przez CODN w Sulejówku,

 • studia podyplomowe „Totalitaryzm – nazizm – holocaust” zakończone seminarium w Instytucie Pamięci Yad Vashem,

 • wykłady i warsztaty IPN w Poznaniu dotyczące stosunków polsko-żydowskich po drugiej wojnie światowej,

 • szkolenia organizowane przez FODŻ w ramach programu „Przywróćmy pamięć”.

Od dwóch lat jestem również członkiem zarządu Lubuskiej Fundacji Judaica organizującej wiele imprez propagujących kulturę żydowską na terenie naszego województwa. W szkole, w trakcie trzyletniego cyklu nauki przeznaczam siedem godzin lekcyjnych na szeroko rozumianą problematykę żydowską. Zaczynając od starożytnego Izraela poprzez Żydów w średniowiecznej Europie, stosunki polsko-żydowskie w I i w II Rzeczypospolitej, Holokaust, Żydzi w PRL. Współpracuję z wieloma organizacjami i fundacjami m.in. Fundacją Shalom, Fundacją Krauzego, Stowarzyszeniem „Dzieci holocaustu”, ambasadą Izraela. Przysyłają one do naszej szkoły materiały edukacyjne (książki, płyty, kasety), które przeznaczamy dla uczestników naszych projektów. Staram się gromadzić potrzebną literaturę w szkolnej bibliotece. Dzięki przychylności dyrekcji i hojności sponsorów posiadamy ponad 200 tytułów w dziale „judaica” oraz przeszło 100 godzin nagrań filmowych.

Dzięki tym przedsięwzięciom oraz ogromnej pasji uczniowie dwukrotnie wygrywali oraz wielokrotnie zajmowali czołowe lokaty w konkursie „Historia i kultura Żydów polskich” organizowanym przez Fundację Shalom. Młodzież bardzo zaangażowała się we wspomniany wyżej projekt FODŻ uczestniczyła również w szkoleniach organizowanych przez Fundację (Świebodzin, Poznań, Warszawa).

W roku szkolnym 2006\07 realizowaliśmy różne zadań, jak np. uporządkowanie i restauracja kirkutu w Bledzewie (10 km od Skwierzyny), organizacja imprez kulturalnych, na które zapraszaliśmy nauczycieli i uczniów z innych placówek, lokalną społeczność, media. W ostatnim roku szkolnym były to m.in.:

 • sesja naukowa „Żydzi w Zachodniej Wielkopolsce”,

 • wystawy „Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?”, „Przyroda Izraela” (łącznie ponad trzy tysiące zwiedzających),

 • spotkanie z „dziećmi holocaustu” i „sprawiedliwymi wśród narodów świata”,

 • noce filmowe z filmami izraelskimi oraz o tematyce holocaustu,

 • debata o prawach człowieka organizowana przez Stowarzyszenie „Spotkania” z Warszawy i ambasadę USA,

 • nawiązanie kontaktu z lokalnymi władzami (wójt Bledzewa zobowiązał się ufundować tablicę pamiątkową na kirkucie bledzewskim),

 • organizacja wyjazdów do Muzeum Auschwitz-Birkenau (w ostatnim roku dwudniowy pobyt 50 uczniów),

 • pozyskanie sponsora (Nadleśnictwo Skwierzyna) na obsadzenie drzewkami kirkutu bledzewskiego i skwierzyńskiego,

 • opracowanie przewodnika multimedialnego „Po żydowskiej Skwierzynie”,

 • skatalogowanie (obustronne zdjęcia) 250 macew na kirkucie skwierzyńskim i 35 na bledzewskim; wysłanie zdjęć do fundacji FODŻ i umieszczenie ich na stronach internetowych, co zaowocowało pierwszymi kontaktami z ludźmi z całego świata, którzy dopytują się o swoich przodków i udzielają przy tym wielu cennych informacji.

Zgłosiliśmy swój udział do następnej edycji programu 2007\2008. Planujemy w niej m.in. oznakowanie miejsc związanych z historią i kulturą w naszej gminie(tablice informacyjno-pamiątkowe na szkole żydowskiej, w miejscu po synagodze), zorganizowanie konkursów plastycznych i edukacyjnych dla młodzieży z naszego województwa.

Komentarze

Löwensohn, Julius

Szanowni Państwo, szukam wiadomości na temat malarza, dagerotypisty, fotografa elbląskiego i berlińskiego. Podobno urodził się w Skwierzynie. Jedyna prośba o dane rodziców. Piszę artykuł na temat elbląskich fotografów.

Löwensohn, Julius
Urodzony w Schwerinie dnia 29 grudnia 1820 roku. Do Elbląga przyjechał ze Schwerinu dnia 9 sierpnia 1854 roku i zamieszkał u pana Goldstein na Maurerstr. 23 (Przymurze). Żoną jego została w 1857 roku Joanna ur. Goldschmidt. Zmarł w Berlinie 11 czerwca 1891 roku, pochowany na cmentarzu żydowskim Berlin - Weissensee.

moja strona internetowa www.fotorevers.eu
kontakt do mnie na mojej Hompage

Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc

Danuta Thiel-Melerska