Porażka Powiernictwa czyli awanturnictwa

Rzadko odczuwałem ostatnio taką satysfakcję, jak kilka dni temu, kiedy Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę Powiernictwa Pruskiego przeciwko Polsce o odszkodowanie za wywłaszczone po wojnie majątki wysiedlonych Niemców - pisze Klaus Bachmann, niemiecki dziennikarz mieszkający w Polsce

Vollständiger Text/ cały tekst: http://miasta.gazeta.pl/opole/1,35086,5802339,Porazka_Powier...
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.10.2008