mur berlinski przesloni swiatu polski okragly stol

W Niemczech zaczyna się wielkie świętowanie 20-lecia obalenia komunizmu.

- Rocznica zburzenia muru dopiero w listopadzie, ale już 18 marca w berlińskiej Akademii Nauk zacznie się wielka międzynarodowa konferencja. Zaprosiliśmy gości ze wszystkich byłych krajów komunistycznych, m.in. Polaków, Czechów, Węgrów, Ukraińców - mówi "Polsce" Wolfgang Templin, niemiecki intelektualista i zarazem działacz opozycji z byłej NRD. W ten sposób nasi zachodni sąsiedzi wyprzedzą polskie obchody rocznicy zakończenia obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/90487,mur-berlinski-p...
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.03.2009