Antypolskie hasła na granicy Niemiec

„Cudzoziemscy kryminaliści – raus”, „Zatrzymać polską inwazję” – takie hasła wyborcze pojawiły się w ostatnich dniach w Görlitz.

Autorem antypolskich plakatów jest neonazistowska NPD, która prowadzi w Saksonii kampanię wyborczą do lokalnych władz pod hasłem wyrzucenia z kraju cudzoziemców.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/310742.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 26.05.2009