Nowa pomoc dla firm i ich pracowników

Najważniejsze zmiany, które zaakceptował rząd.
1. Jeśli firma znajdzie się w przejściowych kłopotach związanych z kryzysem, to będzie mogła na pół roku obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy i proporcjonalnie wynagrodzenie do połowy etatu. Jeśli zaś spełni określone kryteria (spadek zamówień o 30 proc. w ciągu ostatnich czterech kwartałów – przed złożeniem wniosku o pomoc – w porównaniu z obrotami osiąganymi w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., brak zaległości podatkowych i w ZUS), to może otrzymać specjalne świadczenie dla pracowników w wysokości do 70 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/314707.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.06.2009