Siostry, bądźmy razem

Pan premier i pan prezydent obchodzili rocznicę 20 lat transformacji. Czy dostrzeżono tam rolę kobiet?
Mimo ogromnej różnicy poglądów, światopoglądów i osobowości kobiety mają sporo wspólnych spraw do załatwienia. Ot, chociażby ustawa o równych płacach za równą pracę (bo kobiety w Polsce zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni), przeciwdziałanie przemocy (bo to kobiety są ciągle jej ofiarami), stworzenie skutecznych mechanizmów wspierających, godzenie ról wychowawczych i zawodowych (żłobki, przedszkola, elastyczny czas pracy), ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji czy o ustanowieniu instytucji pełnomocnika do spraw równości, który interweniowałby w przypadku molestowania, przemocy, bezrobocia, niesprawiedliwości.
...
Drogie panie, kobiety z całej Polski, siostry bądźmy razem na pierwszym (i nieostatnim) Kongresie Kobiet (20-21 czerwca Sala Kongresowa, Pałac Kultury i Nauki, 9 godz. ). Zaloguj się • ). Przyjdź! Wstęp wolny.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,86116,6725731,Siostry__badzmy_razem.htm...
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.06.2009