Uczniowska gazeta o białych plamach historii

Uczniowie z Polski, Niemiec, Austrii i Czech przedstawili we wtorek w Berlinie stworzoną przez siebie gazetę pt. „Białe Plamy”, poświęconą wydarzeniom z czasów nazizmu, często przemilczanym bądź zniekształconym przez propagandę.

Pierwszy z 30 tys. egzemplarzy otrzymała kanclerz Niemiec Angela Merkel. Uznała ona projekt za inicjatywę, która mobilizuje do sprzeciwu wobec niesprawiedliwości i dyskryminacji oraz do poszukiwania prawdy.

Gazeta powstała w ramach inicjatywy o nazwie „Step21”. Przez dziewięć miesięcy ponad 70 uczniów i studentów z czterech państw przeszukiwało archiwa, biblioteki i prowadziło wywiady ze świadkami historii.

Następnie, wspierani przez dziennikarzy i historyków, zredagowali wspólną gazetę „Białe Plamy”, opisującą osobiste historie ofiar reżimu narodowosocjalistycznego.

Uczniowie z Polski badali m.in. losy polskich robotników przymusowych w niemieckim mieście Greifswald, okoliczności „nocy kryształowej”, czyli pogromu Żydów w Zabrzu w 1938 r. Pisali także o obozie koncentracyjnym Fort VII w Poznaniu.
We wspólnym artykule wstępnym młodzi dziennikarze upominają: „Nie możemy zadowalać się tym, że prawa człowieka istnieją na papierze, musimy je realizować w praktyce! To, co nam się wydaje oczywistością, musiało także w Europie zostać wywalczone”.

Gazeta „Białe Plamy” trafi do szkół i ośrodków dla młodzieży w czterech krajach uczestniczących w projekcie.

”Step21” zrealizował projekt już po raz trzeci, po wydaniach z 2006 i 2008 roku.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.kurier.szczecin.pl/Art.aspx?a=23656
Veröffentlichung/ data publikacji: 30.06.2009