Europa zwyciężyła nad własną przeszłością

Uroczystość na Westerplatte jest sukcesem Polski i Europy, która 70 lat temu była zarzewiem najtragiczniejszej w dziejach wojny. Europejscy przywódcy nie bili się w cudze piersi, ale we własne. Wspomnienie roku '39 nie zamieniło się w licytację narodowych krzywd.
Kanclerz Merkel zapewniła, że Niemcy nie chcą rewizji swej winy za rozpętanie II wojny. Prezydent Kaczyński nazwał "błędem" i "grzechem" wkroczenie wojsk polskich na Zaolzie, gdy Hitler zagarniał Czechosłowację w 1938 r. Premier Putin potępił pakt Ribbentrop-Mołotow. Przedstawiciele państw antyhitlerowskiej koalicji krytykowali ustępstwa wobec III Rzeszy, których finałem była hańba Monachium.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,86117,6991705,Europa_zwyciezyla_nad_wla...
Veröffentlichung/ data publikacji: 02.09.2009