Duch pojednania - Dni integracji w Chojnie

DYSKUSJA panelowa na temat ekumenizmu i jubileuszowe, 20. nabożeństwo ekumeniczne w kościele Mariackim były głównymi wydarzeniami tegorocznych Dni Integracji, Przyjaźni i Ekumenizmu w Chojnie. Towarzyszyły im koncerty i wystawy.

Jednym z najważniejszych punktów programu trzydniowych uroczystości była dyskusja panelowa na temat ekumenizmu „Jakiej chcemy jedności?”. Podkreślano w niej rolę ekumenizmu w pojednaniu przedstawicieli różnych wyznań, narodów i kultur.

- Różnice pomiędzy religiami, między protestantami a katolikami, opierają się na uprzedzeniach, które są podnoszone, a w rzeczywistości ich nie ma – powiedział ks. Klaus Funke, dziekan regionalny w biskupstwie Hildesheim w Niemczech. – Po 40 latach mego posługiwania doszedłem do wniosku, że ekumenizm musi polegać na podkreślaniu tego, co nas łączy, a nie dzieli.
Prof. Janusz Witt, członek synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego we Wrocławiu, podał praktyczne przykłady budowania więzi między przedstawicielami różnych wyznań i kultur. Wskazał przy tym na „Dzielnicę Wzajemnego Szacunku” we Wrocławiu, w której obok siebie żyją katolicy, prawosławni, protestanci i wyznawcy judaizmu. W ramach wspólnych przedsięwzięć poznają cechy łączące poszczególne wyznania.

W Chojnie, co podkreślano w licznych wystąpieniach, przykładem tego typu działań jest odbudowa świątyni, którą prowadzi Fundacja Odbudowy Kościoła Mariackiego w Chojnie. W ramach dotychczasowych działań m.in. oczyszczono ruinę z zalegającego w niej gruzu, wstawiono nowe okna, wykonano pokrycie dachowe i wyremontowano wieżę. Co roku, od 20 lat, odbywa się tu nabożeństwo ekumeniczne. Ze względu na chorobę wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie uczestniczył w nim ks. arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga. Po raz 15. wspólnej modlitwie przewodniczył ks. arcybiskup – senior Marian Przykucki.

- Przez 20 lat słyszymy słowa: przyjaźń, tolerancja i ekumenizm – podkreślał w homilii, którą wygłosił po polsku i po niemiecku. - W oparciu o to miejsce ma umacniać się świadomość zobowiązań, jakie mamy wobec wspólnoty europejskiej. Chodzi o to, aby tu kontynuować ducha pojednania między sąsiadami na płaszczyźnie prawdy, wzajemnego zrozumienia i miłości chrześcijańskiej.
Chojeńskim uroczystościom towarzyszyły koncerty i wystawy. Uświetnił je m.in. koncert puzonistów pod kierunkiem Siegfrieda Zűhlke z Kűstrin – Kietz oraz występ Martina Schoelera, organisty z Hanoweru. Swoje obrazy, czyli „Fantazje architektoniczne”, zaprezentował widzom Tadeusz Wasilewewski, a Wago Amancio Chiari przedstawił im ekspozycję malarstwa i rysunków „Poznaj mój świat”.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.09.2009