Gubińska wyspa z kłódką

Przejście na Wyspę Teatralną zostało zamknięte. Rozpoczęły się prace budowlane, by przywrócić temu miejscu dawny blask. A wszystko to dzięki unijnym dotacjom. Całość zadania kosztować będzie 3,2 mln zł. Zdaniem pana Ireneusza z Gubina. – To rozrzutność. I bezsens. Bo niewiele czasu upłynie, jak wszystko zostanie zdewastowane.

Mieszkaniec przypomina sobie, jak zamontowano lampy na wyspie, postawiono ławeczki, a ścieżki wyłożono kostką brukową. I co po nich zostało? Sterczące kikuty! Ani jedna lampa nie świeciła. Lawki i kostkę powyrywano.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090...
Veröffentlichung/ data publikacji: 31.08.2009