Polsko-ukraiński cud nad Sanem

Mieszkający w Przemyślu Ukraińcy odzyskają Narodny Dom. Dali na to przyzwolenie przemyscy radni, ale nie obyło się bez awantur.
We wtorek do Przemyśla przyjedzie prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. Złoży wieniec na cmentarzu żołnierzy z I wojny światowej, odwiedzi katedrę greckokatolicką i spotka się mniejszością ukraińską w Przemyślu w Narodnym Domu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,7007631,Polsko_ukrainski_cud_nad_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 07.09.2009