Zaproszą Polaków do Berlina

Biuro rzecznika w Berlinie zareagowało na doniesienia mediów w Polsce, które były zaniepokojone brakiem zaproszenia dla Polski. Zaproszeni zostaną przywódcy wszystkich krajów dawnego bloku komunistycznego - mówią Niemcy.

- Planowanie uroczystości jest w toku i prowadzone jest w porozumieniu z krajem związkowym Berlin - poinformował rzecznik.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/28,362305_Zaprosza_Polakow_do_Berli...
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.09.2009