Katyń - historia i propaganda

Przeszłości niepodobna usunąć z polityki, bo nie można usunąć jej z ludzkiej pamięci. Historycy są jej strażnikami. Dlatego historyk rzetelny służy prawdzie, a nie wysługuje się koniunkturze politycznej, która czyni z przeszłości pałkę do uderzania w oponentów.

Jałowy jest przeto spór o to, czy mord katyński nazywać zbrodnią wojenną, czy też ludobójstwem.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,7048149,Katyn___historia_i_propag...
Veröffentlichung/ data publikacji: 17.09.2009