17 września. 70 lat później

Polska otrzymała 70 lat temu cios nożem w plecy - mówił wczoraj przed warszawskim pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie prezydent Lech Kaczyński.
...
Przemawiający przed nim przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek przypomniał, że 23 sierpnia - dzień podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow - jest decyzją eurodeputowanych Dniem Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu. Wspomniał, że tragiczny los dotyczył nie tylko Polaków, ale także narodów bałtyckich, Rumunii i Finlandii.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,7052231,17_wrzesnia__70_lat_pozni...
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.09.2008