Kościół Pamięci - Pomnik Ucieczki, Wypędzenia i Nowego Początku

ROSOW leży 14 kilometrów od Szczecina w powiecie Ueckermark (Brandenburgia). W centrum wsi znajduje się Kościół Pamięci (Gedächtniskirche), który jest Niemiecko-Polskim Pomnikiem Ucieczki, Wypędzenia i Nowego Początku (Deutsch-Polnische Gedenkstätte für Flucht, Vertreibung und Neuanfang).

Kościół jest kamienny, typowy dla północnego Nadodrza, pochodzi z połowy XIII w. i do czasów reformacji należał do szczecińskich Cysterek. W XVIII w. został przebudowany i wyposażony w detale architektury barokowej (portale, okna, drzwi). U schyłku drugiej wojny światowej spłonął. Całkowicie zniszczona została jego wieży, najwyższa w okolicy, i drewniane wyposażenie. W latach pięćdziesiątych był użytkowany, zainstalowano w nim nawet organy, które uległy jednak zniszczeniu ze względu na wilgoć. Potem kościół zamknięto.

W 2003 roku Karl Lau, burmistrz Rossow, zainicjował powołanie stowarzyszenia, które postanowiło odbudować kościół, przeznaczyć na potrzeby kultu, a jednocześnie, ze względu na bliskość granicy, uczynić z niego ośrodek pamięci i współpracy niemiecko-polskiej. Pamięta się tu, że po obu stronach granicy, w Polsce i Niemczech, mieszkają ludzie, którzy wskutek drugiej wojny światowej zostali pozbawieni swoich domów i musieli znajdować nowe domy.

Kościół odbudowano z funduszy unijnych i nowocześnie wyposażono. Odtworzono wieżę, ale jako nowoczesny punkt widokowy. Karl Lau już wielokrotnie inicjował w Rosow spotkania polsko-niemieckie, wystawy, koncerty, nabożeństwa ekumeniczne. Wieś należy administracyjnie do Brandenburgii, a parafia – do Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.09.2009