Wyprowadzka straży granicznej

Straż graniczna opuszcza w środę trzy przejścia graniczne w województwie. To początek końca Pomorskiego Oddziału SG.

Funkcjonariusze i cywilni pracownicy wyprowadzają się właśnie z tych trzech placówek. W ten sposób zamyka się 18-letnia historia Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej, który przestanie istnieć z końcem tego roku. Pozostaną trzy placówki SG, które podlegać będą odtąd nowo utworzonemu Nadodrzańskiemu Oddziałowi SG z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. To efekt decyzji MSWiA, które jesienią ub. roku rozpoczęło wielką reformę straży granicznej: docelowo przy każdej z polskich wewnętrznych granic UE ma działać tylko jeden oddział. Z Lubieszyna, Osinowa Dolnego i Gryfina wyprowadza się w sumie 230 funkcjonariuszy i 27 pracowników cywilnych pomorskiego oddziału.

- Przenoszą się do Szczecina (koszary przy ul. Żołnierskiej), na lotnisko w Goleniowie lub do placówki Port Szczecin - mówi komendant likwidowanego POSG płk SG Mikołaj Gruszczyński.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://miasta.gazeta.pl/szczecin/1,34939,7096154,Wyprowadzka...
Veröffentlichung/ data publikacji: 30.09.2009