Strażacy trenują wspólnie

Dzień Jedności Niemieckiej strażacy-ochotnicy z Heinersdorfu spędzili w sobotę w Widuchowej na wspólnych ćwiczeniach ze swymi partnerami z tamtejszej OSP. Z drużyną przyjechał dowódca wozu Uwe Henning, miejski szef straży ze Schwedt Manfred Behm i koordynator niemiecko-polskiej współpracy strażaków na pograniczu Hans-Jürgen Ziele. W deszczu trenowano strażacką sztafetę z przeszkodami według polskich reguł, gdyż niemiecka wygląda nieco inaczej. Z kolei podczas następnego spotkania w Heinersdorfie polscy strażacy będą trenować według tamtejszych zasad.
(rr)

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=09-40&temat=8
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.10.2009