Znieważeni Litwini

Litwini chcą zdemontowania pomnika w Berżnikach (Podlaskie) upamiętniającego Polaków zabitych w podwileńskich Ponarach i proponują w zamian odbudowanie kolumny vareńskiej na Litwie upamiętniającej polskich żołnierzy - poinformował konsul Litwy w Sejnach Liudvikas Milasius.

Jak informuje konsul, propozycja była omawiana niedawno na spotkaniu wspólnej polsko-litewskiej komisji dziedzictwa kulturowego.

„Najlepiej byłoby zdemontować pomnik lub przenieść go w inne miejsce. Pomnik jest usytuowany zbyt blisko litewskiego i ma charakter znieważający dla Litwinów” - ocenił Milasius.

Kamień upamiętniający Polaków zamordowanych w Ponarach podczas II wojny światowej został umieszczony w Berżnikach w 2005 roku, krótko przed uroczystościami 85. rocznicy Bitwy Niemeńskiej. Rocznica dawała nadzieję na wspólne pojednawcze obchody, jednak Litwini zbojkotowali uroczystość, bo tuż przed nią w pobliżu mogił ich żołnierzy z 1920 roku Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, za zgodą parafii berżnickiej, umieściło kamień przypominający o mordzie w podwileńskich Ponarach.

Według historyków, dokonały go litewskie oddziały egzekucyjne podżegane przez hitlerowców. W latach 1941-1944 w Ponarach wymordowano ok. 100 tys. osób, w tym ok. 70 tys. Żydów i kilkanaście tysięcy Polaków, a wśród nich wileńską inteligencję i żołnierzy Armii Krajowej.

„Mamy prawo stawiać pomniki, gdzie chcemy. Nie zgadzamy się na żadną ingerencję w tej sprawie. Protestujemy przeciwko naruszaniu pomnika w Berżnikach” - powiedziała szefowa Stowarzyszenia Rodzina Ponarska Helena Pasierbska.

Konsul Milasius wierzy, że można dojść do porozumienia. Litwini proponują w zamian za usunięcia kamienia w Berżnikach odbudowę w Varenie kolumny upamiętniającej polskich żołnierzy poległych w walkach z Litwinami w latach 1919-1923. Pomnik w 2005 roku został zburzony przez Litwinów

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.kurier.szczecin.pl/Art.aspx?a=29042
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.10.2009