Biblioteki na pograniczach - W Szczecinie i Schwerinie

KSIĄŻNICA Pomorska i Biblioteka Krajowa w Schwerinie współpracują od ponad dwóch lat. Do oficjalnego podpisania umowy pomiędzy bibliotekami doszło 8 lipca 2008 roku. Obie dysponują bardzo cennymi zbiorami, obie realizują kilka dużych wspólnych projektów.

- Współczesne biblioteki odchodzą od praktyki wymian i sprowadzania cennych materiałów. Dziś najprostszym rozwiązaniem jest skanowanie zbiorów i wirtualne ich udostępnianie - mówi Barbara Sztark, kierownik Działu Regionalnego Książnicy Pomorskiej.

Dostęp do zabytków znajdujących się w zbiorach Książnicy Pomorskiej jest możliwy dzięki utworzonej przez nią Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania”. Podobnym katalogiem cyfrowym dysponuje biblioteka w Schwerinie. Obie biblioteki zawarły porozumienie, na mocy którego zamieściły na swoich stronach internetowych odnośniki do biblioteki partnerskiej. Zatem każdy użytkownik strony Książnicy Pomorskiej może w prosty sposób odwiedzić zbiory biblioteki w Schwerinie. Podobnie w drugą stronę.

Współpraca bibliotek obejmuje również prezentacje książek, dotyczących Pomorza i Meklemburgii. Pierwsza zorganizowana została w kwietniu w Schwerinie, gdzie przedstawiono około dwustu publikacji wydawców zachodniopomorskich.

- Zwłaszcza po stronie polskiej ukazuje się dużo książek, dotyczących pogranicza i jego historii. Nasi autorzy są bardziej zainteresowani problemem tożsamości, bowiem to miejsce nadal jest dla nas nowe, mimo że żyjemy tu od trzech pokoleń. Wydawcy, którzy brali udział w tej prezentacji, to małe oficyny, najczęściej stowarzyszenia, pasjonaci. Książki często są dwujęzyczne, zatem kierowane są również do niemieckiego czytelnika - mówi Barbara Sztark.

Druga prezentacja planowana jest na wiosnę przyszłego roku w Szczecinie.

Inicjatywą, która w twórczy sposób korzysta ze współpracy bibliotek, jest projekt historyczny, którym ze strony polskiej kieruje dr Tomasz Ślepowroński z Zakładu Studiów Niemcoznawczych Uniwersytetu Szczecińskiego, a ze strony niemieckiej - Berndt Aischmann, były rzecznik prasowy rządu Brandenburgii, obecnie stały współpracownik Biblioteki Krajowej w Schwerinie. Przygotowywana jest wspólna praca na temat obrazu powojennej granicy polsko-niemieckiej w lokalnej prasie polskiej i niemieckiej.

Biblioteki w Schwerinie i Szczecinie organizują też wspólne praktyki bibliotekarzy, pracują nad wspólną bibliografią Pomorza.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 16.11.2009