Jacek Kuroń - najważniejsze daty

21.6.2004
* Urodził się 3 marca 1934 r. we Lwowie, mieście Polaków, Żydów, Ukraińców i Ormian. W rodzinie socjalistów i rewolucjonistów. Pradziadek należał do PPS, a dziadek, Franciszek Kuroń, do założonej przez Piłsudskiego Organizacji Bojowej PPS. Brata dziadka, Władysława, powieszono za udział w rewolucji 1905 r. Ojciec, Henryk, jako 15-latek walczył z bolszewikami w 1920 r., potem był w powstaniu śląskim, w czasie II wojny światowej w AK.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75480,2139790.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.06.2006