PO i PSL Z wizją czy bez wizji - Dwa lata rządu

Poprzednicy mieli wszak swoją IV RP. I choć ją solidnie spartaczyli, a nawet ośmieszyli, to jednak wiedzieli, czego chcieli. Czy dziś wiemy, czego chce premier Tusk? W większości przypadków odpowiedź brzmi, że nie wiemy. Wynika to częściowo z niewiedzy i bezkrytycznego poddania się opozycyjnym sloganom, a częściowo z zawiedzionych oczekiwań (głównie środowisk opiniotwórczych czy przedsiębiorców liczących na rozkwit liberalizmu).

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1500839,1,dwa-lata-rzadu...
Veröffentlichung/ data publikacji: 16.11.2009