Za przedwojenne obligacje jak za mienie zabużańskie

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił, że za przedwojenne obligacje rządowe należy się takie samo odszkodowanie jak za mienie pozostawione na Wschodzie, czyli 20 proc.
Po 1945 r. nie płacono odsetek ani nie zwracano kapitału z obligacji. Pół roku temu Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał Tomaszowi Górniakowi 478 tys. zł odszkodowania za obligacje Państwowej Renty Ziemskiej z 1936 r. o nominale 90 tys. 400 przedwojennych złotych. To była połowa obecnej wartości nominału obligacji, ale bez odsetek.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,7403529,Za_przedwojenne_obligacje...
Veröffentlichung/ data publikacji: 29.12.2009