Niemcy dostaną gdańską kamienicę

Budynek ma zostać wydany niemieckim spadkobiercom właściciela. Wcześniej muszą oni jednak oddać Gdańskowi nakłady na remont dachu.
Kamienica przy Polanki przed wojną należała do Augusta Lipińskiego, który w czasie wojny zmienił nazwisko na Lindhoff. W 1945 roku stracił prawa do kamienicy na mocy dekretu PKWN, ale udało mu się potwierdzić polskie obywatelstwo i sąd zwrócił mu kamienicę. Wtym czasie jego dzieci wyjechały do Niemiec. Gdy Lindhoff zmarł w 1963 roku, jego żona iszwagier nie byli w stanie utrzymać kamienicy i zajęło się nią miasto. W1999 r. spadkobiercy Lindhoffa upomnieli się ozwrot kamienicy.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,7410310,Niemcy_dostana_gdanska_ka...
Veröffentlichung/ data publikacji: 31.12.2009