Polska Piastów kontra Polska Jagiellonów

Historia rzadko przekłada się bezpośrednio na teraźniejszość. Ale kusi sugestywnością obrazów. Jak przywoływane dziś koncepcje polityki „piastowskiej” i „jagiellońskiej” mają się do rzeczywistości?

Minister Radosław Sikorski nie był ani pierwszy, ani – zapewne – ostatni, gdy w jednym ze swych wystąpień przywrócił debacie publicznej pojęcie – w jego ustach mające nobilitować – „piastowskiej koncepcji polskiej polityki zagranicznej”.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://tygodnik.onet.pl/35,0,38779,polska_piastow_kontra_pol...
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.01.2010