Komuniści bez komunizmu

Upadek systemu postawił przed partiami rządzącymi Europą Środkową pytanie o wybór dalszej drogi. Nieliczni pozostali wierni skompromitowanej ideologii. Większość postanowiła przystosować się do nowych czasów.
Jako pierwsza wyzwanie podjęła partia węgierska. Podczas przeprowadzonego w październiku 1989 zjazdu dokonano zmiany jej nazwy na Węgierską Partię Socjalistyczną; była to kulminacja procesu stopniowego odchodzenia od marksistowsko-leninowskich pryncypiów.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://tygodnik.onet.pl/35,0,40608,komunisci_bez_komunizmu,a...
Veröffentlichung/ data publikacji: 31.01.2010