Cała prawda o regionie - Co mówią liczby?

Jaki jest udział Pomorza Zachodniego w Produkcie Krajowym Brutto? Gdzie pracuje najwięcej mieszkańców naszego regionu? I czy to prawda, że w trudnych sytuacjach życiowych chętnie sięgamy do kieliszka? Odpowiedzi na te pytania należy szukać na stronie Urzędu Marszałkowskiego, gdzie został publikowany „Raport o stanie województwa zachodniopomorskiego”.
Dokument, który przygotował Wydział Polityki Regionalnej UM, obrazuje sytuację społeczno-gospodarczą naszego regionu. W pierwszej części raportu czytamy, że przez ostatnią dekadę systematycznie spadał udział Zachodniopomorskiego w krajowym PKB. W 2000 roku wynosił on 4,51 proc., a siedem lat później już tylko 3,99 proc.
W raporcie znajduje się porównanie poszczególnych powiatów Pomorza Zachodniego. Ranking powstał w oparciu o wskaźnik produktywności firm (sięgnięto po dane podatkowe: CIT, PIT i PPE). Urzędnicy przyjrzeli się latom 2004 i 2008. Zaobserwowali, że powiaty, w których w 2004 r. firmy były najbardziej produktywne (powiaty policki i kołobrzeski oraz Szczecin i Koszalin) powtórzyły swój wynik cztery lata później. W drugiej grupie utrzymało Świnoujście i powiat goleniowski. W badanym okresie poprawiła się sytuacja w powiatach: gryfińskim, stargardzkim, białogardzkim, kamieńskim i drawskim, pogorszyła zaś w powiatach leżących na peryferiach województwa – sławieńskim, szczecineckim, wałeckim i myśliborskim.
W 2008 roku najwięcej mieszkańców Pomorza Zachodniego zatrudnionych w tzw. w sektorach ekonomicznych pracowało w sektorze usług (aż 57 proc.), w przemyśle – ponad 30 proc., zaś w rolnictwie blisko 12 proc.
W 2009 r. wyniki branży hotelowej (dotyczy to całego kraju) były najgorsze od początku dekady. Spadła liczba turystów zagranicznych. Hotele najmocniej odczuły nieobecność Niemców, którzy dotychczas stanowili jedną czwartą wszystkich odwiedzających Polskę. Jak czytamy w raporcie, w Szczecinie i okolicach odsetek niemieckich klientów przyjeżdżających przynajmniej raz w miesiącu na zakupy spadł z pułapu 80 proc. w 2004 r. do około 32 proc. w roku bieżącym. Informacja na otarcie łez: przeciętny Niemiec, wydaje u nas więcej pieniędzy niż jeszcze kilka lat temu. Średnio wyjmuje z portfela 216 euro.
Coraz większe problemy ze sprzedażą swoich towarów mają zachodniopomorscy eksporterzy. Zachodniopomorskie należy do województw o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i najniższym poziomie aktywności zawodowej. Idzie nam za to wykorzystywanie funduszy unijnych. Od 2004 r. do województwa napłynęło 4,9 mld zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca dotacja z UE wynosi blisko 2,9 tys. zł, co daje nam pierwsze miejsce w kraju.
Niepokojąca jest sytuacja demograficzna regionu. W okresie ostatniej dekady przybyło nam najwięcej ludzi w wieku 55-59 lat. Zmniejszyła się liczba osób między 40 a 44 rokiem życia i młodzieży, która nie przekroczyła 20 lat. Mieszkańców Pomorza Zachodniego systematycznie będzie ubywać.
Nie cieszą także inne dane. Znajdujemy się na drugim miejscu w Polsce pod względem liczby osób palących papierosy (około 33 proc.). Tę samą lokatę daje nam odsetek osób powyżej 16 roku życia, które w trudnych sytuacjach życiowych sięgają po alkohol (6,5 proc.).

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 25.01.2010