Lech Wałęsa w Osinowie - Jak wykorzystać przejście graniczne?

STAROSTWO Powiatowe w Gryfinie przejęło w końcu majątek po nieistniejącym od kilku lat przejściu granicznym w Osinowie Dolnym. Od ponad roku budynek jest niewykorzystywany. Dozorowanie, utrzymywanie i ogrzewanie go sporo jednak kosztuje. Tymczasem do gminy i starostwa zgłaszają się kolejne podmioty i organizacje społeczne zainteresowane działalnością w obiektach po straży granicznej.
Zgodnie z ustawą, na przejęcie obiektów przejścia granicznego od wojewody starosta miał 18 miesięcy. Termin ten upływa 30 czerwca br. Procedurę udało się jednak zakończyć wcześniej. Dotąd obiektami zarządzał (prawie 2 lata) Zakład Administracji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Skarb Państwa ponosił przez ten czas wszystkie koszty związane z ich utrzymaniem.
Gryfińskie starostwo ma ofertę zagospodarowania obiektu w Osinowie Dolnym od Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzkowie, które chciałyby się tam zajmować aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Natomiast gmina Cedynia, w której znajduje się nieruchomość, dostała propozycję od Stowarzyszenia im. Lecha Wałęsy w Warszawie. Chciałoby ono m.in. prowadzić w Osinowie Dolnym działalność naukowo-badawczą i muzealną, organizować międzynarodowe spotkania, szkolenia, konferencje.
– W skład majątku wchodzą nie tylko obiekty, ale również spory teren po obu stronach drogi do przejścia granicznego - mówi Wojciech Konarski, starosta gryfiński. - Starostwo będzie musiało podjąć decyzję o sposobie jego wykorzystania. Czy działki i budynek zostaną przeznaczone do sprzedaży, czy do dzierżawy. Będzie zresztą musiał to zatwierdzić także wojewoda zachodniopomorski.
W Gryfinie obiekty po przejściu granicznym wykorzystuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W Lubieszynie - Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, trzy inne budynki - Izba Celna. W Świnoujściu zaś Powiatowy Inspektorat Weterynarii.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 30.04.2010