Dzień Chojny w Hanowerze

W hanowerskiej dzielnicy Wettbergen zorganizowano 30 maja Dzień Chojeński, przygotowany przez byłych mieszkańców Chojny/Königsbergu i członków Fundacji Odbudowy Kościoła Mariackiego, zamieszkałych w Hanowerze i okolicach. Zaproszono oficjalną delegację z Chojny, w skład której weszli: Gerard Lemke - przewodniczący Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy (wspierający od wielu lat działalność tej grupy swymi umiejętnościami językowymi) oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego Mariusz Hadrzyński - naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych. Spotkanie rozpoczęło nabożeństwo w kościele ewangelickim, które poprowadził dobrze znany u nas pastor Bert Schwartz. W kazaniu przypomniał postać Günthera Kumkara - inicjatora odbudowy kościoła Mariackiego. Zwrócił uwagę na wiele barier, które należało pokonać, by mogło dojść w Chojnie do pojednania narodów i religii. Podczas nabożeństwa burmistrz okręgu hanowerskiego oficjalnie powitał obecnych, a szczególnie przybyłą z Polski delegację, a następnie uroczyście otworzył pierwszy Dzień Chojny w Hanowerze. Podkreślił wagę wspólnych spotkań i zachęcił do głębszego poznawania własnych kultur i zwyczajów.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=10-23&temat=4
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.06.2010