Krzyżacy omijają Grunwald

Bruno Plater, Wielki Mistrz Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, zwanego potocznie krzyżackim, w sobotę będzie we wsi Bałdy pod Olsztynem. Tu od średniowiecza witano biskupów obejmujących rządy w diecezji warmińskiej.

By przypomnieć o tej tradycji, miłośnicy Warmii od trzech lat stawiają pamiątkowe głazy dla dawnych i obecnych biskupów związanych z regionem. W tym roku z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem postanowili uczcić głazem pierwszego warmińskiego biskupa, Anzelma. Diecezję objął w XIII wieku i jako jedyny w jej dziejach był Krzyżakiem.

Na zorganizowanym z tej okazji festynie Wielki Mistrz będzie gościem honorowym. Na Warmię przyjedzie z nim spora delegacja zakonników. Odwiedzą też kilka miejscowości związanych z zakonem.

Organizatorzy spodziewali się, że Krzyżacy przyjadą też na grunwaldzkie pola i w kaplicy pomodlą się za poległych w 1410 r. Plater jednak odmówił.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,8094856,Krzyzacy_omijaja_Grunwald...
Veröffentlichung/ data publikacji: 04.07.2010