Jak upamiętniać III powstanie śląskie

Mniejszość Niemiecka protestuje przeciw obchodom 90. rocznicy III powstania śląskiego w przyszłym roku. Bo - jak pisze jej szef - "były tragedią dla wielu rodzin śląskich"
W sprawie oceny powstań polscy i niemieccy historycy nie doszli jeszcze do porozumienia, choć wielu zgadza się, że plebiscyt i powstania były dramatem dla Ślązaków, którzy musieli opowiedzieć się, po czyjej są stronie. Wytyczenie polsko-niemieckiej granicy na Śląsku przecięło wiele miejscowości. Podobne bolesne podziały dotykały rodziny.
Poseł Leszek Krzeniowski, szef Platformy na Opolszczyźnie, która jak dotąd bez zgrzytów współrządziła z MN, oświadczył ostatnio, że ton roszczeń Niemców jest nie do przyjęcia. - Jest zupełnie inny od tego, w którym zwykle rozmawialiśmy. Dla mnie to szukanie na siłę problemu przez MN i znalezienie go. Chciałbym wierzyć, że to nie jest początek ich kampanii wyborczej do samorządu - kwituje.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,8113533,Jak_upamietniac_III_powst...
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.07.2010