Są przyszłością Europy

W czwartek zakończył się kolejny unijny projekt, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Nosił nazwę "Przyszłość na pierwszym planie". Uczestniczyło 37 osób (uczniów wraz z opiekunami) z łotewskiej Siguldy, czeskich Sušic, węgierskiego Köszegu i z chojeńskiej ZSP. Tematem było zaangażowanie społeczne młodzieży na szczeblu lokalnym oraz wyzwania, przed jakimi stoi ona w dzisiejszej Europie (kryzys gospodarczy, bezrobocie, narkomania itp.). W programie była m.in. wizyta w Sejmiku Samorządowym Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i spotkanie z jego radnym - prof. Zygmuntem Meyerem (w przeszłości marszałkiem województwa i przewodniczącym Euroregionu Pomerania). Uczniowie rozmawiali również z redaktorami "Gazety Chojeńskiej" i "Kuriera Szczecińskiego" na temat odzwierciedlania problemów młodzieży przez prasę lokalną. Jedną z ostatnich części projektu była 7 lipca wystawa fotograficzna w Centrum Kultury, na której prezentowano zdjęcia autorstwa uczestników. Były one wykonane zarówno w trakcie pobytu w Polsce, jak i wcześniej w swych miejscowościach. Chodziło o utrwalenie tego, co młodzież uznała za warte zachowania (np. przyroda, zabytki), a także prezentację swych miast. W wernisażu uczestniczyli m.in.: starosta Wojciech Konarski i burmistrz Adam Fedorowicz.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=10-28&temat=1...
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.07.2010