Budujemy fundament Europy

10 lipca kolejny raz odwiedził Chojnę prof. Zbigniew Antoni Kruszewski z Uniwersytetu El Paso (Teksas, USA). Jako politolog zajmuje się problematyką pograniczy. Stwierdził ogromne zmiany na pograniczu polsko-niemieckim, jakie zaszły od czasu jego poprzedniego pobytu w Chojnie 15 lat temu. Teraz złożył wizytę w redakcji "Gazety Chojeńskiej" i w odbudowywanym kościele Mariackim. Towarzyszyli mu: Andrzej Kotula z Urzędu Miejskiego w Szczecinie i red. Bogdan Twardochleb z "Kuriera Szczecińskiego".

Podczas tegorocznej wizyty w Polsce prof. Kruszewski - podobnie jak w poprzednich latach - prowadził wykłady na trwającej od 3 do 14 lipca na Uniwersytecie Warszawskim letniej szkole "Współczesna Polska". Słuchaczami byli głównie badacze i studenci z Rosji i krajów byłego ZSRR.
Z. A. Kruszewski jako kilkunastoletni żołnierz AK i Szarych Szeregów walczył w powstaniu warszawskim. Po jego upadku przebywał w obozie jenieckim. Pozostał na Zachodzie i przez Francję znalazł się na emigracji w USA. Od 1972 r. profesor na uniwersytecie w El Paso. Warto dodać, że jest wnukiem Antoniego Grabowskiego, który przełożył na język esperanto m.in. "Pana Tadeusza" (dziadek był przyjacielem twórcy esperanto Ludwika Zamenhofa). W latach 90. Kruszewski był wiceprezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=10-29&temat=2
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.07.2010