Murawy kserotermiczne nad Dolną Odrą

Od stycznia m.in. w powiecie gryfińskim rozpoczął się duży projekt ochrony muraw kserotermicznych. Celem jest zachowanie zagrożonych siedlisk i związanych z nimi roślin, a pośrednio także próba odtworzenia tradycyjnej hodowli owiec i kóz, których wypas jest kluczowy dla utrzymania muraw w dobrej kondycji. Projekt prowadzony jest na terenie trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i lubelskiego.

Co to jest murawa kserotermiczna i po co ją chronić?
Murawy kserotermiczne to specyficzny typ roślinności, wyglądem zbliżony do łąk, występujący na stanowiskach skrajnie suchych, mocno nasłonecznionych i z dużym udziałem wapnia w glebie. Murawy występują najczęściej na stromych zboczach Doliny Odry. Roślinność tego typu jest najczęściej słabo zwarta i niezbyt wysoka, w wielu miejscach pojawia się goła gleba. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
Czy specjalna ochrona muraw kserotermicznych jest niezbędna? Wszystko wskazuje na to, że tak, ponieważ zagraża im wiele czynników. Murawy pozostawione same sobie szybko zarastają, pojawia się sosna i robinia akacjowa, z otaczających terenów wkraczają ekspansywne trawy. Ponadto istotnym zagrożeniem jest przekształcenie muraw na pola uprawne (poprzez zaoranie, nawożenie) lub ich zalesienie. Wszystko to powoduje, że roślinność ciepłolubna i związane z nimi zwierzęta szybko zanikają i są w całej Europie uznane za zagrożone.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=10-31&temat=7
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.08.2010