Kurier jako Kurier

Jesienią ubiegłego roku wszedł na rynek prasy nowy dziennik - „Polska". Jego wydawcą jest koncern Polskapresse spółka z o.o. W wielu województwach oparty jest on na tytułach regionalnych. Np. w Poznaniu na „Głosie Wielkopolskim", w Gdańsku - na „Dzienniku Bałtyckim".

Polskapresse złożyła propozycję współpracy „Kurierowi Szczecińskiemu". W miniony piątek przedstawiono ją na zgromadzeniu wspólników. Jeden wariant współpracy zakładał, że „Kurier" pozostaje w dotychczasowym układzie własnościowym i nawiązuje z gazetą „Polska" współpracę redakcyjną. W drugim wariancie mówiono o możliwości zakupu przez Polskępress udziałów w spółce „Kurier Szczeciński".

Udziałowcy „Kuriera" mieli wypowiedzieć się, czy chcą, by ich przedstawiciele podjęli na te tematy rozmowy z zarządem Polskapresse. Do głosowania nad uchwałą nie doszło, gdyż wcześniej wolą większości została zdjęta z porządku obrad.

„Kurier Szczeciński" - tak jak dotychczas - pozostaje niezależną od koncernów gazetą. Jedną z dwóch w kraju - w segmencie prasy regionalnej - która w całości należy do polskiego kapitału. Naszą specyfiką jest nadto fakt, iż pozostajemy spółką pracowniczą.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.02.2008