Konserwator oceni stan domów przysłupowych z Bogatyni

- Nie możemy zachowywać się jak wandale - uważa wojewódzki konserwator zabytków. W czwartek Andrzej Kubik spotkał się u wojewody z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego, żeby rozmawiać o domach przysłupowych z Bogatyni.

W Bogatyni jest aż 277 szachulcowych domów o oryginalnym kształcie, typowym dla Łużyc. W Polsce można je spotkać tylko na Dolnym Śląsku. Objęte ochroną konserwatora, pochodzą z XVIII i XIX wieku. Służyły tkaczom: częściowo drewniana konstrukcja wsparta na zewnętrznych, przylegających do ścian słupach (tzw. przysłupach) wytłumiała hałas krosien.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,8298002,Konserwator...
Veröffentlichung/ data publikacji: 26.08.2010