Bardzo lubię tolerancję

Tolerancja jest jedną z najważniejszych zasad moralności życia publicznego. Nie dość w Polsce cenioną. Powszechnie się przyjmuje, że Polacy są tolerancyjni, ponieważ „zawsze byli narodem tolerancyjnym”. „Zawsze” to znaczy od XVI wieku, gdy przyjęliśmy wypędzanych z Europy Żydów i daliśmy tu im dom, pokój i względną autonomię.
Na terenach Polski działali też socynianie (Bracia Polscy), którzy w wieku XVII niezwykle odważnie głosili, że władza świecka nie ma prawa ingerować w sprawy kościelne, zaś religia ubiegać się o pomoc państwa w zwalczaniu herezji, prowadzeniu wojen religijnych czy też propagowaniu swojej nauki.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://tygodnik.onet.pl/30,0,52353,bardzo_lubie_tolerancje,a...
Veröffentlichung/ data publikacji: 07.09.2010