Bodnar: polscy prokuratorzy powinni przesłuchać Alberta i Mike, funkcjonariuszy CIA

Pierwszy raz CIA przyznaje, że w Polsce były tajne więzienia dla terrorystów i że oficerowie CIA ich torturowali - mówi Adam Bodnar, sekretarz zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który w Fundacji nadzoruje program "Obserwatorium działalności CIA na terytorium Polski".
Bodnar ma na myśli ujawniony dziś raport inspektora generalnego CIA, w którym jest mowa o torturach, jakie dwaj funkcjonariusze CIA - Albert i Mike - stosowali przesłuchując Abda al-Rahima al-Nashiriego. 5 grudnia 2002 r. miał trafić do tajnego więzienia w Polsce.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,8349098,Bodnar__polscy_prokurator...
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.09.2010