Heino Goepel i historia dawnej łaźni miejskiej Marienbad III