Sto milionów dla gminy? O ile połączy się z miastem