Kazimierz Sikorski

Córka Himmlera była w organizacji, która pomagała nazistom po wojnie

I choć większość ludzi, która pomaga nazistom, pozostaje w głębokim cieniu, to jedno nazwisko przewija się cały czas. To Gudrun Burwitz, córka samego Heinricha Himmlera, szefa SS, jednego z największych zbrodniarzy wojennych, która do tej pory zachowała miłość do zbrodniczego systemu i w miarę swoich możliwości stara się nadal mu służyć, choć nie na polu walki, tylko pomagając tym, którzy za brunatną przeszłość mają być dziś osądzeni.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.12.2010

Polacy porzucą Irlandię

Powodem jest spadająca wartość euro, ale także mnożące się akty przemocy wobec nich, często o podłożu rasistowskim.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.05.2008