Zielin

Polsko-niemieckie zapusty w Zielinie

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Zielinie (gm. Mieszkowice) 26 lutego w świetlicy wiejskiej prezentowały swym niemieckim partnerkom z Frauenzentrum ze Schwedt tradycje zapustów. Zapusty to staropolska nazwa karnawału. Tego dnia w Zielinie na podstawie dawnych przepisów m.in. smażono pączki i faworki. Najpierw wspólnie wykonywano te specjały, a potem degustowano. Ale słodkości były tylko dodatkiem do biesiady, przygotowanej przez polskie gospodynie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.03.2011

Ojczyzna to niekoniecznie kraina dzieciństwa

Zielin

Rok temu w Czelinie spotkali się obecni i przedwojenni mieszkańcy tej miejscowości. Teraz, 7 czerwca doszło do podobnego wydarzenia w Zielinie (również w gminie Mieszkowice). Jak podkreśliła jedna z organizatorek - Ruth Henning z Brandenburskiego Towarzystwa Niemiecko-Polskiego (DPG), w Zielinie po raz pierwszy w naszym regionie z inicjatywą takiego spotkania wyszli nie Niemcy, lecz Polacy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.06.2008

Mehr Platz für anderes Leid

Es ist ein schlimmes Schicksal, dass Deutsche und Polen teilen. Nach dem Ende des Krieges sind sie aus den Dörfern und Städten vertrieben worden, in denen sie geboren wurden und aufgewachsen sind.

Trotz der Parallelen ist es mitunter schwierig, die Menschen diesseits und jenseits der Oder an einen Tisch zu bringen. Im Fall des Treffens von Zielin ist dieser Schritt zwar gelungen, aber das Fazit sieht ernüchternd aus. Die schrecklichen Erinnerungen haben sich so tief ins Gedächtnis der Menschen eingegraben, dass dort kaum Platz für anderes Leid oder für Trost und Verständnis bleibt.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.06.2008

Wiedersehen in der Heimat

Die Deutsch-Polnische Gesellschaft (DPG) bringt ältere Menschen aus beiden Ländern zusammen. Jetzt trafen sich frühere und heutige Bewohner aus Zielin (Sellin) in dem polnischen Dorf. Das Schicksal der Vertreibung haben sowohl Deutsche als auch Polen und Ukrainer erlebt.

Nach mehr als 60 Jahren haben sich Deutsche und Polen in dem Ort zwischen Mieszkowice (Bärwalde) und Debno (Neudamm) getroffen - auch um über ihre schmerzhafte Geschichte der Vertreibung zu reden. Das Treffen wird von der Deutsch-Polnische Gesellschaft unterstützt.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.06.2008

Zielin i Sellin pierwszy raz razem

Pierwsze spotkanie dawnych niemieckich i dzisiejszych polskich mieszkańców Zielina (Sellina) w gminie Mieszkowice odbędzie się w sobotę 7 czerwca w świetlicy wiejskiej. Rozpocznie je o godz. 11 nabożeństwo ekumeniczne, odprawione w kościele przez miejscowego proboszcza ks. Andrzeja Tychońca i pastora Daniela Brülla z Hille koło Minden (Nadrenia Północna-Westfalia). Następnie po wspólnym obiedzie Ruth Henning i Ewa Czerwiakowska z Brandenburskiego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego (DPG) poprowadzą rozmowy z polskimi i niemieckimi uczestnikami.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.06.2008

Geschichte erforschen, Zukunft gestalten - Erstes Treffen der ehemaligen und heutigen Bewohner Sellins (Zielin)

pierwsze spotkanie dawnych i dzisiejszych mieszkańców Zielina (Sellin). Zainicjowane zostało ono przez ks. Andrzeja Tychońca, dyrektora szkoły podstawowej Krzysztofa Karolaka oraz sołtysa Józefa Mroziaka. Impulsem było tu podobne spotkanie w Czelinie (Zellin) w czerwcu ubiegłego roku. Przy aktywnym udziale Eliviry Profé-Mackiewicz oraz DPG Brandenburg nawiązano kontakt z dawnymi mieszkańcami, w imieniu których pani Kasten, pan Olm i pan Nehring uzgodnili organizację spotkania. Niektórzy z nich już wcześniej nawiązali prywatne kontakty z pojedyńczymi mieszkańcami Zielina.

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 07.06.2008 - 11:00 - 07.06.2008 - 16:00

Geschichte erforschen, Zukunft gestalten - Erstes Treffen der ehemaligen und heutigen Bewohner Sellins (Zielin)

Am 7. Juni 2008 findet das erste Treffen der ehemaligen und heutigen Bewohner von Zielin / Sellin statt. Angeregt wurde es vom örtlichen Pfarrer Tychoniec, dem Schuldirektor Karolak und dem Bürgermeister Mroziak. Sie hatten vom Treffen in Czelin / Zellin im Juni 2007 gehört, gelesen, bzw. selbst daran teilgenommen. Mit der Unterstützung von Elvira Profé-Mackiewicz und der DPG Brandenburg wurde ein Kontakt zu den ehemaligen Bewohnern hergestellt. Frau Kasten, Herr Olm und Herr Nehring befragten ihre ehemaligen Mitbewohner, die dieser Idee zustimmten.

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 07.06.2008 - 11:00 - 07.06.2008 - 16:00