Remigiusz Rzepczak

Oddano hołd bohaterom

Na Siekierkowskim Cmentarzu Wojennym Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach i przy pomniku Sapera w Gozdowicach odbyły się uroczystości związane z sześćdziesiątą siódmą rocznicą forsowania Odry. List do ich uczestników skierował Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.04.2012

Granica łączy

Integracja przez zabawę i naukę, czyli...
łGranica łączy
CEDYNIA. Zakończono realizację polsko-niemieckiego projektu „Cedynia łączy, uczy, bawi i rozwija”. Jego uczestnicy spotykali się m.in. na warsztatach rękodzieła i tańca oraz rywalizowali w zawodach sportowych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.10.2010

Park do likwidacji?

Czarne chmury zbierają się nad Parkiem Kulturowym w Chwarszczanach (gmina Boleszkowice). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie unieważnił uchwałę Rady Gminy powołującą park, po tym jak skargę wniosła współwłaścicielka jednej z posesji znajdujących się w jego granicach. Dziś do wyroku mają się odnieść radni.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.08.2010

Odra wiele widziała

W NADODRZAŃSKICH Gozdowicach krzyżują się losy tych, którzy tworzyli historię i zwykłych ludzi. Pruskiego króla, polskich żołnierzy forsujących Odrę w 1945 roku, Niemki z kilkuletnim synem odpoczywającej przy zjeździe na prom podczas rowerowej eskapady i Polaka, który zachwycony widokiem z pobliskiego wzgórza pyta o życie wieczne...
Kochał sztukę, wybudował kanał

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.06.2010

Łamanie barier - Na polsko-niemieckim pograniczu

TRUDNO przecenić znaczenie realizowanych na pograniczu polsko-niemieckich projektów oświatowych. Ich efekty są obliczone na lata. Mają się przełożyć na harmonijne sąsiedztwo obu narodów. Bez szkodliwych uprzedzeń i stereotypów.

Oprócz samorządów, placówek kulturalnych i stowarzyszeń współpracują ze sobą różne instytucje oświatowe. Razem zabiegają o unijne pieniądze, za które realizują wspólne przedsięwzięcia. Gimnazjaliści z Mieszkowic i Bad Freienwalde w tym roku szkolnym spotkali się już m.in. na warsztatach fotograficznych i plenerze malarskim.

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.02.2010

Tropem lodowca - Serce Miasta Bije, gdzie jego zabytki

CZYSTY, malowniczy, niezwykły, owiany tajemniczymi legendami. To najczęstsze epitety, jakimi posługują się turyści, gdy mówią o Moryniu. Nie można im się dziwić, bo trudno znaleźć drugie takie miasto. W przyszłości jego kolejną atrakcją ma być geopark i ścieżka wokół jeziora, gdzie będzie można pójść tropem zwierząt z epoki lodowcowej.
Porządek i legendy

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.01.2010

Prom wiele zmienił

Jeszcze kilka lat temu Polacy i Niemcy stojący po obu stronach Odry w Gozdowicach mogli do siebie co najwyżej pomachać ręką. Wszystko zmieniło się po przywróceniu przeprawy promowej, która niebawem zakończy tegoroczny sezon rejsów.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.09.2009

Duch pojednania - Dni integracji w Chojnie

DYSKUSJA panelowa na temat ekumenizmu i jubileuszowe, 20. nabożeństwo ekumeniczne w kościele Mariackim były głównymi wydarzeniami tegorocznych Dni Integracji, Przyjaźni i Ekumenizmu w Chojnie. Towarzyszyły im koncerty i wystawy.

Jednym z najważniejszych punktów programu trzydniowych uroczystości była dyskusja panelowa na temat ekumenizmu „Jakiej chcemy jedności?”. Podkreślano w niej rolę ekumenizmu w pojednaniu przedstawicieli różnych wyznań, narodów i kultur.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.09.2009

Uczcili pamięć poległych

Przedstawiciele władz, wojska, organizacji kombatanckich, więźniów politycznych, Sybiraków, szkół i stowarzyszeń na Cmentarzu Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Siekierkach uczcili pamięć poległych uczestników operacji forsowania Odry. Rocznicowe uroczystości odbywały się również w Gozdowicach, gdzie m.in. złożono kwiaty pod pomnikiem Sapera.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.04.2009

Moryń gminą cysterską

Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich przyjęło Gminę Moryń w poczet swych członków. Tym samym przystąpiła ona do realizacji projektu „Zintegrowany szlak cysterski szansą na rozwój lokalnych społeczności” i „Szlakiem budowli cysterskich”.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.04.2009