Oppeln

Mniejszość Niemiecka krytykuje szefa

W Polsce nikt nas nie atakuje, mamy właściwie wszystkie prawa, o jakie walczyliśmy. To po co atakować polską większość? - mówi o liście szefa MN jej wieloletni lider Henryk Kroll.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.07.2010

Jak upamiętniać III powstanie śląskie

Mniejszość Niemiecka protestuje przeciw obchodom 90. rocznicy III powstania śląskiego w przyszłym roku. Bo - jak pisze jej szef - "były tragedią dla wielu rodzin śląskich"
W sprawie oceny powstań polscy i niemieccy historycy nie doszli jeszcze do porozumienia, choć wielu zgadza się, że plebiscyt i powstania były dramatem dla Ślązaków, którzy musieli opowiedzieć się, po czyjej są stronie. Wytyczenie polsko-niemieckiej granicy na Śląsku przecięło wiele miejscowości. Podobne bolesne podziały dotykały rodziny.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.07.2010

Ein waschechter Schlesier

Seit drei Jahrzehnten ein Mann der praktischen Aussöhnung in Polen: Erzbischof Alfons Nossol, ein "Daheimgebliebener", dessen Sprache des Herzens das Deutsche geblieben ist

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.07.2009

Potop w Czechach nam nie zagrozi ...

Pomimo tragicznej sytuacji powodziowej na Morawach polskim miastom w dorzeczu Odry i Nysy Kłodzkiej nie grozi powtórka powodzi z 1997 roku.
Zapewnia o tym Henryk Ferster, dyrektor opolskiego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które monitoruje sytuację w Czechach, a szczególnie to, jakie może ona mieć skutki dla Polski. Bo gdy w 1997 r. masa wody spadła na Morawach, to niedługo potem potop dotarł do Raciborza, Opola czy Wrocławia.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.06.2009

Schlesische Ortsschilder tragen nach über 60 Jahren wieder auch deutsche Namen

An diesen Anblick werden sich die Bewohner Schlesiens gewöhnen müssen: An Ortseingangsschildern werden von diesem Wochenende an auch die deutschen Ortsbezeichnungen zu lesen sein. Die Gemeinde Radlow tauscht ihre alten polnischen Ortsschilder aus und stellt neue zweisprachige auf. Aus Radlow wird wieder auch Radlau, Biskupice wird zu Bischdorf und Ligota Oleska nennt sich nun auch Ellguth. Damit wird ein neues Kapitel in der deutsch-polnischen Geschichte und vor allem im Umgang mit der deutschen Minderheit zwischen Oder und Bug aufgeschlagen.

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.09.2008