Le Monde diplomatique - edycja polska

Niemodny antyfaszyzm

Przy okazji obchodów 70 rocznicy rozpętania II wojny światowej czołowi polscy politycy, ochoczo wspierani przez główne media dali bezprecedensowy pokaz zakłamania i ignorancji.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.09.2009

Ruch pracowniczy na zakręcie

Za fasadą PR-owskich popisów Donalda Tuska partia, która doszła do władzy pod hasłami obrony demokracji przed szalonymi bliźniakami szykuje się do uderzenia w same fundamenty demokracji społecznej – w prawo do strajku, wolność związkową i Kodeks pracy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.06.2008

Odrażający, brudni, źli

Intensywność z jaką w ostatnim czasie pracodawcy, rząd i liberalna prasa zaatakowały związki zawodowe budzi pewne zdziwienie i wymaga zasta- nowienia. Trudno bowiem w Polsce mówić o jakieś szczególnej nadak- tywności związków zawodowych, na którą niektórzy zaczęli się uskarżać. Zgodnie z wiarygodnymi badaniami, mniej niż 10% zatrudnionych (a w cią- gu ostatnich kilku lat odsetek ten spadł o kolejnych kilka punktów pro- centowych) należy do którejś z organizacji związkowych. Podobnie wyol- brzymiana jest kwestia rzekomego nadużywania przez pracowników strajków.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.06.2008

Złota rybka zwana Wajdą

„Inteligent to w Polsce zawsze wykształciuch, niepokorny i niewygodny dla władzy” – powiedział w wywiadzie dla Filmu Andrzej Wajda, największy konformista polskiego kina, złota rybka gotowa spełnić filmowe życzenia każdej władzy, byle zawsze być na wierzchu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.11.2007