Kurier Szczeciński

Pałace i ogrody – wspólne bogactwo

Sześć popularnych książeczek ukazało się już w nowej polsko-niemieckiej serii „Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim – Schlösser und Gärten in der Wojewodschaft Westpommern”. Poświęcone są wiejskim pałacom w Kulicach, Maciejewie, Rybokartach, Pęzinie, Przelewicach i Starogardzie Łobeskim. Oczekiwane są kolejne.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Herrenhäuser und Gärten – gemeinsamer Reichtum

Sechs gemeinverständliche Büchlein sind bereits in der neuen deutsch-polnischen Reihe „Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim – Schlösser und Gärten in der Wojewodschaft Westpommern“ erschienen. Gewidmet sind sie den ländlichen Schlössern und Herrenhäusern in Kulice/Külz, Maciejewo/Matzdorf, Rybokarty/Ribbekardt, Pęzino/Pansin, Przelewice/Prillwitz und Starogard Łobeski/Stargordt. Eine Fortsetzung der Reihe wird erwartet.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Samorządowa koalicja antyatomowa

Mielno. Dwanaście samorządów zawiązało koalicję przeciwko planom zlokalizowania w Gąskach elektrowni atomowej. - Mamy nadzieję, że Warszawa się obudzi i zacznie się z nami liczyć - powiedziała Olga Roszak-Pezała, wójt gminy Mielno, która gościła przedstawicieli dwunastu samorządów Pomorza Środkowego.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.07.2013

Parlamentarzyści w obronie Kulic

Piętnastu parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej skierowało list otwarty do rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Edwarda Włodarczyka. Wyrażają w nim rozczarowanie, że uczelnia postanowiła sprzedać dworek w Kulicach pod Nowogardem i apelują o wycofanie się z tej decyzji. W dworku, który uniwersytet otrzymał dziesięć lat temu za darmo, działało od 1995 roku centrum spotkań polsko-niemieckich i europejskich, prowadzone przez Akademię Europejską Kulice-Kuelz.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Parlamentarier verteidigen Kulice/Külz

Fünfzehn Parlamentarier der Bürgerplattform haben einen offenen Brief an den Rektor der Stettiner Universität, Prof. Edward Włodarczyk, gerichtet. Sie bringen darin ihre Enttäuschung über die Tatsache zum Ausdruck, dass die Hochschule den Verkauf des Gutshauses in Külz bei Nowogard/Naugard beschlossen hat und rufen dazu auf, diese Entscheidung zurückzunehmen. In dem Gutshaus, das die Universität vor zehn Jahren unentgeltlich erhielt, war seit 1995 ein Zentrum für deutsch-polnische und europäische Begegnungen tätig, das von der Europäischen Akademie Külz-Kulice betrieben wurde.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Piszcie sobie, piszcie…

Parlamentarzyści piszą list do rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prosząc go o ponowne przemyślenie decyzji o sprzedaży dworku w Kulicach i wyrażając nadzieję, że ta decyzja „nie jest ostateczna”. Może i nie jest, ale póki co pan rektor wystawia dworek Bismarcka na sprzedaż. Przetarg wyznaczono na 19 kwietnia, cena wywoławcza – pięć milionów z górką.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Schreibt nur, schreibt...

Die Parlamentarier schreiben einen Brief an den Rektor der Stettiner Universität, in dem sie ihn bitten, die Entscheidung über den Beschluss zum Verkauf des Gutshauses in Kulice/Külz zu überdenken und ihrer Hoffnung Ausdruck geben, dass diese Entscheidung „nicht endgültig“ sei. Vielleicht ist sie es nicht, aber erst einmal schreibt der Herr Rektor Bismarcks Gutshaus zum Verkauf aus. Die Versteigerung ist für den 19. April angesetzt, der Ausrufungspreis beläuft sich auf etwas über 5 Millionen Złoty.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Die Universität und die Kultur

Die Vorfälle in Kulice am Freitag zu kommentieren, ist leicht und schwierig zugleich. Leicht, weil das Urteil darüber eindeutig ist: es lief äußerst schlecht. Schwierig, weil an elementare Dinge zu erinnern ist, weil Banalitäten und Binsenweisheiten zu wiederholen sind: Die Kultur ist immer verpflichtend, unabhängig von den Nerven mehr oder weniger gespannter und genauer Kontexte.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.03.2013

Der Eigensinn der Universitätsverwaltung

Das Westpommersche Marschallsamt möchte das einstige Bismarck-Schlösschen in Kulice bei Nowogard übernehmen, das Eigentum der Stettiner Universität ist. Wie die Pressesprecherin des Amtes, Gabriela Wiatr, mitteilte, richtete der Marschall am 25. Februar 2013 ein entsprechendes Schreiben an den Rektor der Hochschule.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.03.2013

Także bronię Kulic

Zabieram głos, choć od lat nie mieszkam w Szczecinie, ale od zawsze sprawa Polaków i Niemców, ich współpracy i pojednania była i jest mi bliska. Tym bardziej teraz, gdy stosunki polsko-niemieckie są normalne, gdy wspólnie należymy do UE, gdy nawzajem tak wiele mamy korzyści z prowadzonej intensywnej współpracy zwłaszcza handlowej i gospodarczej.

Veröffenlichung/ data publikacji: