Jan Hartman

Co łączy Polskę i Izrael? Kara za obrazę uczuć Obraza uczuć demokratycznych.

Polskę i Izrael wiele łączy, a między innymi postsocjalistyczny posmaczek biurokratycznej codzienności tych krajów oraz klerykalne wtręty w prawie, w praktyce instytucji i życiu publicznym.

Veröffenlichung/ data publikacji: 31.07.2012

Nie wprowadzajmy etyki do szkół

Nauczyciele etyki kończący uczelnie katolickie będą mało kompetentni i stronniczy. Nie będą umieli spojrzeć bezstronnie na etykę katolicką i krytycznie rozważać jej kontrowersyjnych tez

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.02.2009