Andrzej Łazowski

Swobodnie o Swobnicy - krok następny

Kiedy pięć lat temu rozpoczęliśmy cykl - dyskusję w „Gazecie Chojeńskiej” pod hasłem „Swobodnie o Swobnicy” (SOS - patrz zakładka na www.gazetachojenska.pl), były wówczas różne propozycje, jak uratować zamek w Swobnicy i czym ma być po remoncie. Teraz widzimy pierwsze efekty, zamek jest w dobrych rękach, przejęty przez gminę Banie. Sukcesywnie jest remontowany, powstał nowy dach, wyremontowano też wieżę. Ale wiadomo, że nie tylko remont jest potrzebny. Obok tego musi powstać pomysł na przyszłość: czym będzie zamek po inwestycjach.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.03.2014

Apel do byłych robotników przymusowych

Zakład Badań Niemcoznawczych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość zwracają się z gorącym apelem do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego – robotników przymusowych/niewolników III Rzeszy, zatrudnionych w przemyśle, rolnictwie, usługach i domach niemieckich w okresie II wojny światowej na obszarze dzisiejszego Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego (Niemcy).

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.12.2011

Zostań Artystą

Od kilku miesięcy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowym Warpnie uczestniczą w warsztatach artystycznych dofinansowanych przez Unię Europejską w ramach projektu pt. „Zostań Artystą”, realizowanego przez
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

Dzieci i młodzież uczestnicząca w projekcie, już w mniejszych grupach,
uczestniczyły w warsztatach fotograficznych, warsztatach malarskich i
warsztatach decoupage’u. W ramach warsztatów fotografii uczestnicy
zapoznali się teoretycznie i praktycznie z robieniem zdjęć, obróbką zdjęć,

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.04.2009

Swobodnie o Swobnicy

Na naszych łamach inicjujemy kolejną debatę. Zapraszamy do niej tych, którym leży na sercu los wspaniałego zamku joannitów w Swobnicy (gm. Banie), który na naszych oczach rozsypuje się w ruinę. Czy jako świadkowie tego procesu nie powinniśmy - nawet my, zwykli mieszkańcy naszego regionu, odczuwać odpowiedzialności za ten stan rzeczy? Odpowiedzialności także wobec naszych dzieci i kolejnych pokoleń? Bo nie potrafimy zadbać i zachować tego bogatego dziedzictwa, które historia przekazała w nasze ręce.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.03.2009