Wojciech Wybranowski

ABW krytykowana za nagranie dziennikarzy

Jak w sobotę ujawniły „Rz” oraz „Polska”, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagrała telefoniczne rozmowy Cezarego Gmyza z „Rz” i Bogdana Rymanowskiego z TVN z dziennikarzem Wojciechem Sumlińskim.
Agencja podsłuchiwała Sumlińskiego, bo był podejrzewany o korupcję przy okazji weryfikacji oficerów Wojskowych Służb Informacyjnych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.10.2009

Dziennikarze podsłuchiwani przez ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagrała rozmowy Cezarego Gmyza z „Rz” i Bogdana Rymanowskiego z TVN z Wojciechem Sumlińskim.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.10.2009

W brytyjskim filmie ojciec Rydzyk jako Goebbels

Kontrowersyjna produkcja: Polak z Wielkiej Brytanii kręci obraz, w którym oskarża Radio Maryja i Polaków o antysemityzm

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.07.2009