Dobiegniew

Jak oficerowie uciekli z obozu Woldenberg

Brawurowa ucieczka z obozu jenieckiego Dobiegniew-Woldenberg. Wspominają bohaterowie rejterady
W czasie wojny w Oflagu II C Woldenberg w dzisiejszym Dobiegniewie osadzono kilka tysięcy oficerów weteranów kampanii wrześniowej. Wiele lat później jeden z nich, Jan Mickunas, napisał: "Dnia 28 czerwca 1940 r. z ppor. Jerzym Fularskim opuściliśmy obóz bez pożegnania towarzyskiego, za to żegnani ogniem trzech budek wartowniczych". Oto relacja uczestników tej ucieczki.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.09.2009

Rocznica wybuchu wojny - Bogaty progam obchodów

WYSTAWY, koncerty, wykłady i debaty - takie wydarzenia zawiera bogaty program szczecińskich obchodów 70. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Imprezy towarzyszące głównym uroczystościom potrwają aż do listopada i obejmą kilka miast naszego województwa.

Obchody zaczną się już 31 sierpnia spotkaniem ze środowiskiem kombatanckim w Klubie Garnizonowym w Szczecinie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.08.2009